brak zdjęcia

Prawidłowe wyliczenie kwoty ubruttowienia

Ubruttowienie kwoty należności za zakupiony towar lub wykonane usługi następuje w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapłaty należnej kwoty pomniejszonej o podatek u źródła. Rozliczanie takie wykorzystywane jest, więc w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Sposób obliczania kwoty podatku opisany jest w przepisach podatkowych. Nadal jednak przedsiębiorstwa mają problem z właściwym stosowaniem przepisów. Kwota ubruttowiona bywa błędnie wyliczana, co prowadzi do naliczania karnych opłat podatkowych. Doradcy podatkowi z kancelarii A-RT świadczą usługi prawidłowego obliczania kwoty ubruttowionej. Stanowi ona podstawę do regulowania zobowiązań podatkowych. Prawidłowo wyliczona kwota ubruttowiona pozwala uniknąć kosztownych pomyłek podatkowych. Podatek taki należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego. Podatnik ma na to siedem dni licząc od końca miesiąca, w którym powstał taki obowiązek. Zobowiązanie naliczane jest z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Nazwa: ART RYNKOWSKA, KOSIERADZKI, PIEKARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres: Bukowińska 24A lok. 83 02703 Warszawa

Adres www: www.sow-granit.com.pl